Mammillaria dixanthocentron

Mammillaria dixanthocentron
450

Диаметр 3-4 см

Диаметр 3-4 см