Sansevieria 'Fernwood Mikado'

Sansevieria 'Fernwood Mikado'
300