Gasteria carinata v. retusa

Gasteria carinata v. retusa
65

не менее 5 семян

не менее 5 семян